4 yıl boyunca kararlılıkla ekonomiye odaklanılmalı…

2024 Mahalli idareler seçim sonrası EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılardan bir basın açıklaması geldi… Yorgancılar; “4 yıllık bir süre var. Bu süreç hepimiz için çok önem arz ediyor. Orta vadeli programın eksiksiz uygulanarak,  ekonomiye odaklanılması gereken bir dönemdeyiz.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

İki sektör güçlerini URGE'de birleştirdi İki sektör güçlerini URGE'de birleştirdi

Demokrasiye yaraşır bir atmosfer içerisinde, yerel seçim sürecimizi örnek şekilde tamamladık. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, Başkanlar ve tüm seçilen yöneticileri tebrik ediyor, İzmir’imizde centilmence yarışan tüm adaylara teşekkür ediyorum.

Ülkemiz son 1 yıl içerisinde yoğun bir genel seçim ve yerel seçim sürecini geride bırakmıştır.

Bugün itibariyle önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıllık bir süre var. Bu süreç hepimiz için çok önem arz ediyor. Orta vadeli programın eksiksiz uygulanarak,  ekonomiye odaklanılması gereken bir dönemdeyiz.

Bulunduğumuz coğrafyanın  zorlukları, küresel ekonomide son dönemde artan jeopolitik birliktelikler ve korumacılık özellikle bölgesel güç bloklarına ve yeni koridor anlaşmalarına evrilerek, ticarete yön verirken, Hükümetimizin ekonomide beklentileri iyileştirmek adına izleyeceği politikalar ve hayata geçireceği yapısal reformlar çok daha fazla önem kazanıyor.  

 Üretimin sürdürülebilirliğini riske eden unsurların ortadan kaldırılarak, ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve güvenin tesis edilmesini ,  uluslararası kredibilitemizin yükselmesine ilişkin atılacak kararlı ve somut adımların  atılmasını ve seçimsiz geçecek 4 yıl boyunca kararlılıkla ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz.

Küresel ekonomi yavaşlarken, ticaret daralırken üreten kesim olarak, ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda dünyada üst sıralara çıkaracak projeleri, atılımları hayata geçirmek istiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi güçlü sanayi, güçlü Türkiye demektir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhuriyetimizin ilkelerini güçlendirerek yaşatan, ekonomik olarak güçlü, daha müreffeh, mutlu, fırsat eşitliğini yakalamış, çağdaş eğitimden bilime, evrensel hukuka,  ileri teknoloji seviyesine kadar her alanda dünya liginde üst sıralara yükselmiş bir toplum arzu ediyoruz. Yerelden kalkınmanın daha fazla ivme kazandığı bir dönemde de, yerel yönetimlerden beklentimiz, sosyal belediyeciliği ve kentin ortak akıl ve istişare mekanizmasını mutlaka geliştirerek güçlendirmeleridir. Oda ve Borsalar olarak İzmir özelinde yakalamış olduğumuz dayanışma ve ortak hareket kültürünün kent dinamiğine yarattığı katma değeri gözeterek, yerel yönetimlerce de kentin tüm bileşenlerine yayılımının sağlanmasını çok önemsiyoruz.

Kentimizin yapısal konularına bir an evvel odaklanılarak, en başta İzmir’in fay haritasının göstergelediği,  üzere, kenti deprem dirençli olacak şekilde, bilim ve teknolojinin ışığında ivedilikle dönüştürmek başta olmak üzere her ortamda dile getirerek öncelediğimiz kent ihtiyaçlarına yönelik hızlı aksiyon alınmasını bekliyoruz. İzmir için talep edilen her konuda, tüm bilgi ve birikimimizle elimizden gelen her türlü desteği vermeye  hazır olduğumuzu belirtiyor,  yeni dönemin kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.