Kendi getirdikleri inanç ve kültürlerini ulaştıkları yerlerdeki inanç ve kültürle yoğurmuş ve ortak bir kültür oluşturmuştur. 13 ve 14. yüzyıllar boyunca Oğuzlar'ın Çepni boyu Karadeniz'i Türkleştirmiştir.

HORON NERELİ..?

Horon kelimesinin kökeni ve kelime anlamı kesin olarak bilinememektedir. Oguzlar; Orta Asya'dan göçlerini 12. yüzyıldan itibaren Karadeniz yönünde sıklaştırmıştır. Kendi getirdikleri inanç ve kültürlerini ulaştıkları yerlerdeki inanç ve kültürle yoğurmuş ve ortak bir kültür oluşturmuştur. 13 ve 14. yüzyıllar boyunca Oğuzlar'ın Çepni boyu Karadeniz'i Türkleştirmiştir. 1461 yılında iç kesimlerden gelen 100.000 Çepni; Yavuz Sultan Selim döneminde, Ak Koyunlu Türkleri buraya yerleştirilmiştir. Buraya yerleşen Türkler; benzer coğrafyalara aşinadır. Bu sebeple hemen uyum sağlamıştır.

Romanya'da düğünlerde oynanan halk danslarına Gagavuz Türkleri 'horon' demektedir. Bu dans türü Bulgar ve Peçenek Türkleri'nde de mevcuttur. Erzincan, Malatya, Siirt ve Afyon'da birer yerin adı Horon'dur. Kelime; Yunanca 'xogos'tur. Horon kelimesinin çıkış noktası bilinememekle beraber iki kuvvetli iddia bulunmaktadır. Biri Yunanlılar'ın Karadeniz'in doğu sahillerine yerleşmiş olması, diğeri horonun kemençe gibi Cenevizliler'den kalmış olmasıdır.

Alıntılıdır...

Kaynak :  https://trabzon.ktb.gov.tr/TR.../horon-ve-calgilarimiz.html