Neredeyse 2500 yıldan beri gittikleri her yerden kovulan ve dünyanın başına bela olan Yahudiler, 11 Mayıs 1948' de kendi devletlerini yani "İsrail" Devletini kurarak dünyanın başına daha büyük bir bela açmışlardır.

YAHUDİLER TARİH BOYUNCA GİTTİKLERİ HER YERDE BOZGUNCULUK ÇIKARDIKLARI İÇİN DIŞLANMIŞ VE KOVULMUŞLARDIR! BİR TEK OSMANLI İMPARATORLUĞU BUNLARA İNSANİ DEĞER VERMİŞ VE BU BOZGUNCU İNSANLAR OSMANLI'YA DA İHANET ETMİŞ HATTA PARÇALAMIŞLARDIR!

1. 19 İtalya Yahudilerine Karşı çeşitli tedbirlerin alınması,

2. 40 İskenderiye'de Yahudi aleyhtarı gösteriler,

3. 59 Ciceron'nun Roma vatandaşı olan Yahudilerin siyasi nüfuzlarından şikayet etmesi,

4. 438 II. Theodesinin Kanunuyla Yahudilerin her türlü kamu görevlerine girmeleri yasaklandı.( bu yasak batı konsülleri tarafından V. Yüzyılla kadar sürdürülmesi)

5. 537/553 Justinien'in emirleriyle Yahudilerin ibadetleri şarta bağlanması Talmud'un çoğaltılması yasaklanması,

6. 633 Dagobet'in kovulması hakkında umumi karar alınması

7. 885 II. Louis Yahudileri İtalya'dan atmaya kara verdi (Fakat bu karar uygulanamadı),

8. 1012 Yahudiler Mayence'den kovulması,

9. 1066 Grenada'da Yahudi aleyhtarı gösteriler yapılması,

10. 1096 Almanya'da Yahudi aleyhtarı gösteriler yapılması,

11. 1146 Almanya ve Fransa'da II. Haçlı Seferi dolayısıyla Yahudiler aleyhine gösteriler yapılması,

12. 1189/1190 İngilterede Yahudi aleyhtarı gösterilerin yapılması,

13. 1218 Philippe Auguste " Yahudi Faizine Karşı Korunma" emrini yayınlanması,

14. 1223 VIII Louis Yahudilere beş yılı aşan borcu olanların borcunu kaldırdı. Faiz ve tefeciliği önleyen tedbirler alınması,

15. 1388 Yahudilerin Strasbourg'dan sürülmesi,

16. 15. Yüzyıl Almanya'dan Yahudilerin sürülmesi. Polonya'da Yahudi aleyhtarı gösterilerin yapılması,

17. 1492 İspanya'dan Yahudilerin sürülmesi. II. Bayezid zamanında Osmanlılara sığınan bu Yahudilerin büyük kısmının Adalar, Bursa ve İstanbul'a yerleştirilmesi,

18. 1497 Portekiz'den Yahudilerin sürülmesi.

19. 1511 Kraliçe Jeanne'in emriyle İspanyol Amerika'sına Yahudi göçünün sınırlandırılması,

20. 1540 İtalya'dan Yahudilerin sürülmesi,

21. 1564 Brezilya'dan Yahudilerin sürülmesi,

22. 1742 Yahudilerin Rusya'ya girmesinin yasaklanması,

23. 1830/1914 Almanya, Rusya ve Polonya'dan kitleler halinde Yahudilerin A.B.D.'ne göçe başlaması.

Neredeyse 2500 yıldan beri gittikleri her yerden kovulan ve dünyanın başına bela olan Yahudilr, 11 Mayıs 1948' de kendi devletlerini yani "İsrail" Devletini kurarak dünyanın başına daha büyük bir bela açmışlardır.

24- İNGİLİZ Dışişleri bakanı BOLFOUR DEKLARASYONU İLE 50 YIL İÇİNDE ORTADOĞUDA BİR İSRAİL DEVLETİ KURULMASI KARARLAŞTIRILDI VE

 25-1945 /2024 arası FİLİSTİNDE BİR İSRAİL TERÖR SÖZDE DEVLETİ KURULDU

güncel terör faaliyetleriyle soykırım, bebek ve kadınlara özel zulüm katliamı, işgal, çocuk ve bebek organ mafyacılığı, çocuk kanını 50 yaş üstü Yahudi ve Siyonistlere içirerek gençlik iksiri sağlandığına inanmaları velhasıl insan ve canlılar dışı adlandırılamaz mahluklar.