Senin Tek ve ehad olduğuna şüphesiz şekilde iman edenlerden eyle.Her şeyin Senin kulun, Senin de her şeyin Rabbi olduğunu idrak edenlerden eyle.

Ya Rabbel Âlemin,  “göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Sana aittir. Ve dönüş Sanadır.”(1) “Sen her şeye kadîr’sin.”(2)“Bizimle, fâsıklar toplumunun arasını ayır.”(3). Çünkü ben, “Âlemlerin Rabbi olan Senden korkarım.”(4)  “Şüphesiz Sen gafûrur rahîm’sin”(5) “Azîzün hakîm’sin”(6)

Ya Rabbel Âlemin, “şüphesiz Sen gafûrur rahîm’sin.”(7) “Biliriz ki, göklerin ve yerin egemenliği Senindir. Dilediğine azab eder dilediğine rahmetinle günahını örtersin. Sen her şeye kadîr’sin.”(8)

Ya Rabbel Âlemin, “şüphesiz Sen muksitîn(adaletli davranan) olan kullarını seversin.”(9) Bizleri adaletli davranan kullarından eyle. Adaletli davranmayıp zalim olanlardan eyleme. “Şüphesiz Sen zalimleri doğru yola çıkarmazsın.”(10) “Vâsi’un alîm’sin.”(11) “Müfsidîn(bozguncu) olan kullarını sevmezsin.”(12)

Ya Rabbel Âlemin, “şüphesiz Sen kâfirler toplumunu doğru yola iletmezsin.”(13)  Kâfirler  toplumuna karşı bize yardım et.

Ya Rabbel Âlemin, bizleri, İsa kulunun, “Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allaha kulluk ediniz.”(14) sözüne muhatap eyle. Sana kul olanlardan eyle.

Ya Rabbel Âlemin, bizleri, “Sana tövbe ve istiğfar edenlerden eyle, şüphesiz Sen gafûrur rahîm’sin”(15 “Sen semî’ul alîm’sin”(16)

Ya Rabbel Âlemin, “biz Sana inandık. Bizi şahid olanlarla birlikte yaz.”(17) “Biz Senin, bizi salih olan topluluğun arasına sokmanı umuyoruz.”(18)  

Ya Rabbel Âlemin, “şüphesiz Sen mu’tedîn(aşırı giden) kullarını sevmezsin.”(19) Bizleri aşırı giden kullarından eyleme. Bizleri o kullardan uzak tut. “Şüphesiz Sen muhsinîn olanları seversin.”(20)

Ya Rabbel Âlemin, “Senin göktekileri ve yerdekileri bildiğini biliriz. Şüphesiz Senin her şeyi bildiğini”(21) biliriz.

Ya Rabbel Âlemin, “şüphesiz Senin azabının şiddetli olduğunu(şedîdül ikâb) ve gafûrur rahîm”(22) olduğunu biliriz. Sen bizi azabından uzak tutup, rahmetine ulaştır.

Ya Rabbel Âlemin, “gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi Sen bilirsin.”(23) “Gafûrun halîm’sin.”(24) “Şüphesiz Sen görünen ve görünmeyen âlemleri çok iyi bilensin.”(25)

Ya Rabbel Âlemin, havarilerin de dediği gibi, “şahit ol ki, Sana iman ettik. Sana boyun eğip teslim olanlardan olduk.”(26)

Ya Rabbel Âlemin, İsa kulunun da tasdik ettiği gibi biz de, “bize rızık ver, şüphesiz Sen hayrur râzıkîn’sin.(hayırlı rızık veren)”(27) Diye tasdik ettik. Hayırlı rızkın Senden geldiğine şüphesiz şekilde iman edenlerden eyle. Bu konudaki imanımızı sabit kıl.

Ya Rabbel Âlemin,  İsa kuluna hitaben, “insanlara, “beni ve annemi, Allahın yanında iki ilah edinin” diye Sen mi söyledin? O da şöyle dedi, “münezzeh, subhansın ya Rabb. Bana böyle doğru olmayan bir şey söylemek yakışmaz. Eğer ben böyle bir şey söylediysem, Sen muhakkak bunu bilirsin. Sen benim içimde olanı da bilirsin. Oysa ben Sende olanı bilemem. Şüphesiz Sen görünen ve görünmeyen alemleri çok iyi bilensin. Ben onlara ancak Senin bana emrettiğin, “hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allaha kulluk edin.” Sözünü söyledim. İçlerinde bulunduğum sürece onlar hakkında şahittim. Beni onların arasından aldığında onları gözetleyecek olarak Sen kaldın. Zaten Sen her şeye şahitsin. Eğer Sen onlara azab edersen, şüphesiz onlar Senin kullarındır. Yok, eğer kendilerini bağışlarsan şüphesiz Sen Azîzül hakîm’sin.”(28) Ayetlerine iman edenlerden eyle. Senin Tek ve ehad olduğuna şüphesiz şekilde iman edenlerden eyle. Her şeyin Senin kulun, Senin de her şeyin Rabbi olduğunu idrak edenlerden eyle. “Şüphesiz göklerin yerin ve onların arasındakilerin mülkü Senindir. Sen her şeye kadîr’sin.”(29)

1)          MAİDE 18

2)          MAİDE 19

3)          MAİDE 25

4)          MAİDE 28

5)          MAİDE 34

6)          MAİDE 38

7)          MAİDE 39

8)          MAİDE 40

9)          MAİDE 42

10)      MAİDE 51

11)      MAİDE 54

12)      MAİDE 64

13)      MAİDE 67

14)      MAİDE 72

15)      MAİDE 74

16)      MAİDE 76

17)      MAİDE 83

18)      MAİDE 84

19)      MAİDE 87

20)      MAİDE 93

21)      MAİDE 97

22)      MAİDE 98

23)      MAİDE 99

24)      MAİDE 101

25)      MAİDE 109

26)      MAİDE 111

27)      MAİDE 114

28)      MAİDE 116-117-118

29)      MAİDE 120